Spero Equestrian

Förvaltning och utveckling

Vi förvaltar och utvecklar Spero Equestrians nya b2b och b2c Litium plattform.

Derome Bostad

Förvaltning och utveckling

Vi bygger, förvaltar och utvecklar Derome Bostads nya Litium plattform.

A-hus

Förvaltning och utveckling

Vi bygger, förvaltar och utvecklar A-hus nya Litium plattform.

Derome Gruppen

Förvaltning och utveckling

Vi förvaltar och utvecklar Derome Gruppens digitala Litium plattformar och verktyg.

Cargotec

Intern digital kommunikation

Vidareutveckla och förstärkning av den interna digitala kommunikationen.