Project Description

Silhouette Nordic

STMO utför idag konsultuppdrag inom marknad åt Silhouette Nordic. Vi har även fått förtroendet att utveckla Silhouettes nordiska b2b web portal, där vi jobbar aktivt för att öka kommunikationen och service för deras kunder.

Tack för förtroendet!

Besök www.silhouette.com

Tillbaka