“Företag som inte satsar på AI kommer att dö”

Home/Okategoriserade/“Företag som inte satsar på AI kommer att dö”

“Företag som inte satsar på AI kommer att dö”

AI blir ett absolut måste för att vara konkurrenskraftig. Den största utmaningen blir att hitta AI-kompetens att anställa. Och att skapa kontrollsystem för hur AI används.

För Mark Minevich som grundat konsultbolaget Going Global Ventures och sitter med i en rad internationella digitaliseringsforum, råder det inga tvivel: AI blir ett absolut krav för företag som vill vara konkurrenskraftiga:

– Den som inte satsar på AI kommer att dö och fasas ut, uttryckte han det dramatiskt på konferensen Interop i Las Vegas nyligen.

Som exempel på företag som redan har kommit långt med AI nämner han Amazon med individanpassade rekommendationer och Tesla som har använt AI-lösningar för att analysera data om 1,2 miljarder kilometers bilkörning, för att kunna skapa smartare bilar.

Och intresset ökar snabbt. Förra året investerades det uppskattningsvis 2,5 miljarder dollar, cirka 21,8 miljarder kronor i AI. I år tror man på en fördubbling, skriver IDG News.

Mark Minevich utnämner USA till ledare inom AI, baserat på att Silicon Valley leder vad gäller investeringar inom området. Men Sverige pekas ut som ett av de länder som ligger långt fram:

– Det finns mycket talang i Sverige och i Israel finns det fler än tusen forskare inom naturligt språk. I Kina har man ett nationellt institut för AI-forskning.

Ett problem för många företag i dag är hitta AI-experter att anställa.

– Stora företag som Apple, Google och Facebook har lagt beslag på de flesta AI-experter.

Men det finns mindre företag som ligger långt fram. Ett exempel är Vicarious som har byggt ett system som självt skapar algoritmer och skriver kod, med minimal mänsklig inblandning. Företagets ambition är att bygga en arkitektur för att uppnå mänsklig nivå vad gäller bildanalys, språkhantering och muskelkontroll. Det låter som ett recept för att bygga androider.

Ett annat exempel är det ej vinstdrivande forskningsföretaget OpenAI, i vilket Elon Musk och flera andra teknikkändisar är inblandade. OpenAI har lyckats bygga en AI-lösning som kan imitera en människa på ett enda försök. Efter en demonstration av en människa i en VR-miljö kan en robot utföra samma uppgift.

Mark Minevich säger att det finns risker med AI, som att terrorister utnyttjar lösningar som skapas, till exempel genom att stjäla information.

– Det krävs det regler och kontroller av att de efterföljs.I ett försök att kontrollera användningen av AI kommer FN att presentera en ny organisation, World Artificial Intelligence Organization, i juni. Syftet med den är att analysera vilken påverkan digitaliseringen och avancerade autonoma system får.

Det är oklart vilka befogenheter den här organisationen får, och bör få. Men Mark Minevich tycker att det är dags att skapa någon sorts kontrollsystem.

Frågan är hur verkningsfulla kontrollsystem kan bli. Att döma av cyberbrottslighetens utveckling i stort har rättsvårdande krafter en stor utmaning framför sig. Man får nog utgå att bovarna kommer att ha minst lika smarta AI-lösningar som de goda krafterna i samhället.

Källa InternetWorld