Home/MarketingAutomationSystems

Marketing Automation Systems på 5 min…

Vad är Marketing Automation Systems ?

Marketing Automation Systems handlar om att automatisera marknadsföring och försäljningsarbetet genom
e-post, landningssidor och social media för att rikta rätt budskap till rätt målgrupp.

Det finns ett antal underbegrepp kopplade till Marketing Automation som är viktiga:

“Lead Management” eller “Ovetande” – Processer oftast inom B2B där man tar hand om leads i sin säljpipeline och bearbetar dem med automatiserade processer.

“Lead Capturing” eller “Nyfiken”
– processer för identifiering och insamling av information om besökarna på webbplats.

“Lead Scoring” eller “Övertygad” – poängsättning av individuella besökares aktiviteter på en webbplats, exempelvis nedladdning av broschyrer, visningar av webbvideo, anmälan till seminarier och ifyllande av formulär.

“Lead Nurturing” eller “Redo” – processer för att vårda och utveckla leads till dess att de är mogna att överlämnas till  säljavdelningen. Utifrån beteenden på webbplatsen kan man ge sina leads den information de behöver för att ta nästa steg i processen. Man kan ha konstruktiva maildialoger med tusentals leads samtidigt, som upplever utbytet som meningsfullt och anpassat till just deras behov.

Säljavdelningen får skarpa leads att jobba vidare med och ni som företag får värdefull information om era kunder.

Skulle det vara intressant att veta mer samt se ett Marketing Automation System fungerar i praktiken?

Kontakta gärna oss så demonstrerar vi hur ett verktyg kan hjälpa till i ert marknadsarbete för att få fler affärer.


Förfrågan
Förfrågan

Tillbaka